DMC za pretstavništva

            Kad želite da obezbedite prisustvo vaše kompanije, brenda, usluge ili proizvoda u Republici Makedoniji, predlažemo vam registraciju pretstavništva vaše kompanije koje će biti 100% aktivno po principu DMC za kompanije iz opcije 1, a imaćete na raspolaganju sledeće mogućnosti:  

·        Registracija pretstavništva

·        Otvaranje i vođenje rezidentnog računa u banci po vašem izboru

·        Otvaranje i vođenje nerezidentnog računa u banci po vašem izboru

·        Istraživanje tržišta i mogućnosti plasmana vašeg proizvoda, usluge ili brenda pisa u RM

·        Redovnu i celovitu informaciju o stanju tržišta robe i usluga u RM

·        Nalaženje idealnog marketing partnera u cilju kompletne promocije vašeg proiyvoda, usluge ili brenda

·        Kompletnu menađerku i pravnu podršku prilikom zaključivanja predugovora u ime vaše kompanije za plasman vašeg proizvoda, usluge ili brenda

·        Obezbeđivanje termina za sastanak u našim prostorijama (na istoj adresi je ujedno i sedište vašeg pretstavništva), u slučaju kada želite da se lično sastanete sa vašim klijentima ili kad boravite u RM (sa prethodnom najavom) i potpuno raspolaganje našim personalom i suradnicima u ugovorenim terminima.

REGISTRACIJA PRETSTAVNIŠTVA

·        Overena kopija registracije vaše kompanije

·        Odluka za imenovanje pretstavnika *

·        Odluka za otvaranje pretsavništva*

·        Program za rad i aktivnost pretstavništva*

·        Punomočje za registraciju*

* ( dokumenti koje priprema DMC, a vaša kompanija overava)