Vođenje finansiske i poslovne evidencije

            Računovodnu evidenciju vodi naša kompanija u sopstvenim prostorijama, po aktuelnim računovodnim propisima i standardima koji su na važnosti u RM.

            Naša kompanija je isto tako zadužena da predaje sve izveštaje (mesečne, tromesečne i godisnje) državnim organima ovlaščeni za poresku kontrolu kompanijama u RM.

            Krajom svake godine (kalendarske) na osnovu računovodnih podataka, priprema se kompletni proračun svih prihoda i rashoda, bilans stanja, bilans uspeha sa analizom istih, stručnim mišljenjem i predlozima u vezi troškovima, prihodima i rashodima, a na vaš zahtev vrši se i revizija (koja po našim propisima nije obavezna za DOO i DOOEL)

KRATKA INFORMACIJA O POREZIMA

1.      PDV (Porez Dodatne Vrednosti)

5 % povlaščena stopa za prehranbene proizvode i druge osnovne životne proizvode

18 % opšta stopa

2.      Porez na dobit

10 % na ukupne NETO dobiti

3.      Personalni porez (Porez na lična primanja)

10 % na godišnju osnovu